Централен офис - 0899 834 649 ; Открит офис - 0876870555    vrjobs@abv.bg

За нас

Кои сме ние?

Кои сме ние?

ПЛАТФОРМА ЗА ИНТЕРАКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ, създадена по инициатива на ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВРАЦА и регионалната структура на КОНФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ - ВРАЦА, базирана на идеята на социалните мрежи и спомагаща за бързото и ефективно осъществяване на контакт между работодатели, търсещи работа и учебни заведения, предлагащи обучения за придобиване на професионална квалификация и/или правоспособност.

 

Какво предлагаме?

Събрана на едно място информация за свободни работни места и къде се предлага професионално обучение и валидиране на професии по обявените свободни позиции, както и курсове за повишаване на квалификацията; придобиване на правоспособност или продължаващо обучение с цел подпомагане на професионалната кариера на търсещите нови възможности за индивидуално развитие.

 

Какви са възможностите на платформата?

 

Ако сте работодател и търсите кадри, можете:  

■  да представите фирмата, която управлявате с фирмено портфолио, видеоклипове, описание на основните дейности и необходимостта от кадри;

■  да търсите кадри по определени критерии в цялата база от активни CV профили;

■ да се свързвате директно с кандидата за работа;

■  да повишите значително ефективността на подбора;

■  да се информирате за предлаганите обучения и квалификационни курсове необходими за професионалното развитие на вашите кадри.

 

Ако търсите работа или нова възможност, можете:

■  да публикувате автобиографиите си с придружаващи кандидатурата документи като портфолио, видео визитка, мотивационно писмо;

■  да осъществявате връзки с професионални блогове и сайтове;

■  да разглеждате публикуваните обяви и да подавате документите си, като се свързвате директно с работодателите на посочените от тях контакти;

■  да бъдете активен, тоест вие сам да потърсите подходящата работа при подходящия работодател;

■  да намерите възможност за допълнителна квалификация, която позволява да кандидатствате за работа по предпочитана професия;

■  да се запишете в курс за продължаващо обучение.

 

Ако сте професионална гимназия, университет или ЦПО, можете:

■  да предлагате обучения за придобиване на професионална квалификация, придобиване на правоспособност, курсове за следдипломна квалификация и др.;

■  да осъществявате консултантска дейност за професионална квалификация и преквалификация;

■  да намирате бързо и достъпно кандидати за обучение и квалификация;

■  да създавате вътрешни връзки към съответните професии и браншове, чрез които кандидатстващите за работа да откриват бързо и лесно вашите обяви.

 

Ако провеждате курсове за продължаващо обучение, можете:

■  да предлагате краткосрочни курсове за придобиване на нови знания и умения;

■  да предлагате обучения за подпомагане на професионалната кариера и индивидуалното развитие на завършили средно или висше образование;

■  да предлагате обучения за придобиване, разширяване и усъвършенстване на  професионалната квалификация на студенти, докторанти, преподаватели и др.;

■  да предлагате опреснителни курсове и периодични обучения.