Централен офис - 0899 834 649 ; Открит офис - 0876870555    vrjobs@abv.bg

Професионално обучение

ИЗБЕРЕТЕ ПРОФЕСИЯ

АКУШЕРКА - ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР”

Дата : 23.05.2019
Дневен


Обучението се провежда само в редовна форма с продължителност 4 години 8 семестъра и 240 кредита.

МУ София, ФИЛИАЛ "ПРОФ. Д-Р ИВАН МИТЕВ" - ВРАЦА

Описание

Студентите се обучават по съвременен учебен план, който включва общомедицински, клинични, специални и хуманитарни дисциплини.

Основна задача на обучението е формирането на знания, навици и умения в областта на първичната профилактика, общите и специалните акушерски грижи за бременните, раждащите, родилките и новородените, за жените с гинекологични заболявания, семейното планиране и др.

Подобни курсове

Други курсове в същия бранш от същото населено място