Централен офис - 0899 834 649 ; Открит офис - 0876870555    vrjobs@abv.bg

Професионално обучение

ИЗБЕРЕТЕ ПРОФЕСИЯ

АВТОКРАНИСТ, Специалност "Подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства"

Дата : 08.04.2019
Дневен
Вечерен


Професия „Монтьор на подемно - транспортна техника”, код 525060 Специалност „Подемно - транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства”, код 5250601, втора степен на професионална квалификация.

ЦПО към Медико Инженеринг ООД

Описание

ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ТОВАРОПОДЕМНИ КРАНОВЕ

машинист на кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита:
а) I степен - за кранове с товароподемност над 16 тона;
б) II степен - за кранове с товароподемност до 16 тона.

Подобни курсове

Други курсове в същия бранш от същото населено място

Враца

обл. Враца

Враца

обл. Враца
Дневен
Самостоятелна

ШЛОСЕР, Специалност "Шлосерство"

Организация: ЦПО към Медико Инженеринг ООД Дата: 08.04.2019

Враца

обл. Враца

Враца

обл. Враца

Враца

обл. Враца