Централен офис - 0899 834 649 ; Открит офис - 0876870555    vrjobs@abv.bg

УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

професионално обучение и образование

Професионална Гимназия по Ядрена Енергетика "Игор Курчатов"

Професионална гимназия по ядрена енергетика Игор Курчатов е създадена през 1974 година, като първоначално е техникум по ядрена енергетика. От 25 април 2003 година е трансформиран в Професионална гимназия по ядрена енергетика.

Предлагат се следните специалности:

  • Ядрена топлоенергетика;
  • Топлотехника - топлинна, климатична, вентилационна и хладилна;
  • Компютърна техника и технологии ;
  • Електроенергетика.
  • Упревление на радиоактивни отпадъци.

Курсове за квалификация от Професионална Гимназия по Ядрена Енергетика "Игор Курчатов"