Централен офис - 0899 834 649 ; Открит офис - 0876870555    vrjobs@abv.bg

Професионално обучение

ИЗБЕРЕТЕ ПРОФЕСИЯ

ЕЛЕКТРОМОНТЬОР, Специалности: "Електрообзавеждане"; "Електрически инсталации"; "Електрически машини"; "Електроенергетика" и "Електродомакинска техника"

Дата : 08.04.2019
Дневен
Самостоятелна


Навършени 16 години и завършен клас от средното образование или завършено средно образование при срок на обучението 1 година (рамкова програма Б) или завършено основно образование при срок на обучението 4 години (рамкова програма В)

ЦПО към Медико Инженеринг ООД

Описание

Изисквания за входящо квалификационно равнище или професионален опит

За обучение по професията "Електромонтьор" с придобиване на втора степен на професионална квалификация не се изисква обучаваните да притежават по-ниска степен на професионална квалификация или професионален опит.

На кандидат за обучение, който няма документ, удостоверяващ степен на професионална квалификация, но има професионален опит по професията, след проверка компетенциите се признават и се провежда надграждащо обучение. Съдържанието на обучението се определя след сравнение на компетенциите и резултатите от ученето.

Трудови дейности

Електромонтьорът може да извършва шлосерски и електромонтьорски дейности, свързани с изработване, измерване, монтаж, демонтаж и ремонт на електрически машини, апарати, съоръжения и уредби. В своята дейност той измерва електрически и неелектрически величини, ориентира се в електрически схеми и може да проследява електрически вериги.

За да може да изпълнява електромонтьорски дейности, лицето, придобило втора степен на професионална квалификация по професията "Електромонтьор", трябва да притежава:

  • квалификационна група за безопасност;
  • свидетелство за правоспособност -за монтьор на подемна и асансьорна техника.

Възможности за продължаване на професионалното обучение

Лице, придобило втора степен на професионална квалификация по дадена специалност, може да се обучава по друга специалност от професията "Електромонтьор", като обучението му по общата задължителна професионална подготовка -единна за всички професионални направления, и отрасловата задължителна професионална подготовка -единна за всички професии от професионално направление "Електротехника и енергетика", се зачита.

Лице, придобило втора степен на професионална квалификация по професията "Електромонтьор", може да се обучава по друга професия от професионално направление "Електротехника и енергетика", като обучението му по общата задължителна професионална подготовка -единна за всички професионални направления, и част от отрасловата задължителна професионална подготовка се зачита.

Лице, придобило втора степен на професионална квалификация по професията "Електромонтьор", може да продължи обучението си за придобиване на трета степен на професионална квалификация, професия "Електротехник" от професионално направление "Електротехника и енергетика".

Възможности за професионална реализация

Придобилите втора степен на квалификация по професията "Електромонтьор" могат да постъпват на работа на длъжности (професии) от единична група 7412 "Електромеханици и електромонтьори", както и на други длъжности …

Подобни курсове

Други курсове в същия бранш от същото населено място

Враца

обл. Враца
Дневен
Вечерен
Самостоятелна
Валидиране

ЗАВАРЧИК, Специалност "Заваряване"

Организация: ЦПО към Медико Инженеринг ООД Дата: 08.04.2019

Враца

обл. Враца

Враца

обл. Враца
Дневен
Самостоятелна

ШЛОСЕР, Специалност "Шлосерство"

Организация: ЦПО към Медико Инженеринг ООД Дата: 08.04.2019

Враца

обл. Враца