Централен офис - 0899 834 649 ; Открит офис - 0876870555    vrjobs@abv.bg

Професионално обучение

ИЗБЕРЕТЕ ПРОФЕСИЯ

МАШИНЕН ОПЕРАТОР, Специалности: "Металорежещи машини"; "Машини и съоръжения за заваряване"; "Машини за гореща обработка на металите"

Дата : 08.04.2019
Дневен
Самостоятелна


За придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията"Машинен оператор" входящото минимално образователно равнище за лица, навършили 16 години, е завършено основно образование.

ЦПО към Медико Инженеринг ООД

Описание

Изисквания за входящо квалификационно равнище или професионален опит

За обучение по професията "Машинен оператор" с придобиване на втора степен на професионална квалификация не се изисква кандидатите да притежават по-ниска степен на професионална квалификация или професионален опит. За обучение по професията "Машинен оператор" с придобиване на втора степен на професионална квалификация на лица с професионален опит по тази професия може да се организира надграждащо обучение за усвояване на компетенциите, които лицето не притежава.

Описание на професията

Машинният оператор може да извършва машинна обработка на конструкционни метални и неметални материали чрез прилагане на различни методи и технологии за обработване, да настройва, управлява и поддържа металообработващи машини, да избира, подготвя за работа и използва по предназначение работни и измервателни инструменти, да ползва техническа и технологична документация.

Машинният оператор има възможност да работи в малки и големи държавни и частни машиностроителни предприятия, в ремонтни работилници, складови стопанства за метали, резервни части, инструменти, машини и съоръжения или да организира самостоятелен бизнес в областта на металообработването и машиностроенето.

Машинният оператор на металорежещи машини работи с универсални автоматични и полуавтоматични стругови, фрезови, пробивни, шлифовъчни, стъргателни, резбообработващи и зъбонарязващи металорежещи машини с различни системи за управление. Изпълнява механични обработки чрез рязане на обработвания материал, като за целта прилага различни стругови, фрезови, шлифовъчни и други обработки на съответната машина със стругарски нож, фреза, шлифовъчен диск или друг подходящ за обработката режещ инструмент.

Машинният оператор на машини за гореща обработка на металите в работата си използва ковашко огнище, пламъчни и електронагревателни пещи, вани за обработка на детайли в различна среда, машини за пластична деформация на метал, като валцовъчни машини, преси, механични, пневматични или парно-въздушни чукове, машини за изтегляне. Екипировката към машините за гореща обработка на металите включва различни по вид, конфигурация и конструкция валове, ролки, щампи, щанци, матрици, пуансони, дюзи.

Машинният оператор на машини и съоръжения за заваряване работи със заваръчни апарати, машини и съоръжения за заваряване, позициониращи устройства и манипулатори, основни и допълнителни заваръчни материали и различни шлосерски инструменти, използвани в заваряването.

Възможности за продължаване на професионалното обучение

След придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията"Машинен оператор" обучаваният може да продължи да се обучава по друга специалност от същата професия или по друга професия с възможност за придобиване на трета степен на професионална квалификация, като обучението му по задължителната професионална подготовка – единна за всички професионални направления и единна за професиите от професионално направление "Машиностроене, металообработване и металургия", се зачита.

Възможности за професионална реализация

Лицата, придобили втора степен на професионална квалификация по професията "Машинен оператор", могат да заемат длъжностите от НКПД:

8211 Машинни оператори на инструментални машини и сродни с тях,

8211-2001 Борвергист, 8211-2005 Машинен оператор, металорежещи машини,

8211-1026 Стругар,8211-2027 Фрезист, 7224-2008 Шлифовчик, инструменти,

7224-2009 Шлифовчик, машинни инструменти,

7224-2010 Шлифовчик, метал,

8123 Оператори на съоръжения за гореща обработкана метали,

8123-2002 Машинен оператор, закаляване на метал,

8123-2004 Оператор, пещи -термична обработка на метал,

8123-2005 Оператор, пещи - циментация на метал,

8124 Операторна машини и съоръжения за изтегляне и пресоване на метал,

7212 Заварчици и резачи на метал(25 длъжности),

както и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД.

Подобни курсове

Други курсове в същия бранш от същото населено място

Дневен
Вечерен
Самостоятелна
Валидиране

ЗАВАРЧИК, Специалност "Заваряване"

Организация: ЦПО към Медико Инженеринг ООД Дата: 08.04.2019

Враца

обл. Враца
Дневен
Самостоятелна

ШЛОСЕР, Специалност "Шлосерство"

Организация: ЦПО към Медико Инженеринг ООД Дата: 08.04.2019

Враца

обл. Враца
Дневен
Самостоятелна

ЛЕЯР, Специалност "Леярство"

Организация: ЦПО към Медико Инженеринг ООД Дата: 07.04.2019

Враца

обл. Враца