Централен офис - 0899 834 649 ; Открит офис - 0876870555    vrjobs@abv.bg

Професионално обучение

ИЗБЕРЕТЕ ПРОФЕСИЯ

МАШИНИСТ НА КУЛОКРАНОВЕ, Специалност “Подемно - транспортна техника с електрозадвижване“

Дата : 08.04.2019
Дневен
Вечерен


Професия „Монтьор на подемно - транспортна техника”, код 525060 Специалност „Подемно - транспортна техника с електрозадвижване”, код 5250602, трета степен на професионална квалификация.

ЦПО към Медико Инженеринг ООД

Описание

ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ТОВАРОПОДЕМНИ КРАНОВЕ

Машинист на кулокранове II степен - за кранове с товарен момент до 160 тонметра.

Подобни курсове

Други курсове в същия бранш от същото населено място

Враца

обл. Враца

Враца

обл. Враца