Централен офис - 0899 834 649 ; Открит офис - 0876870555    vrjobs@abv.bg

Професионално обучение

ИЗБЕРЕТЕ ПРОФЕСИЯ

МОНТЬОР НА АСАНСЬОРИ, Специалност "Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника"

Дата : 08.04.2019
Дневен
Самостоятелна


Завършилите курса придобиват правоспособност за упражняване на професията "монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори" (по-нататък "монтьор на асансьори")

ЦПО към Медико Инженеринг ООД

Описание

В курсовете за придобиване на трета степен на правоспособност могат да се обучаватлица, които притежават квалификационна степен по професиите "машинен монтьор" и"електромонтьор" и имат най-малко 6-месечен трудов стаж като монтьори на машини и съоръжения.

В курсовете за придобиване на първа и втора степен на правоспособност могат да се обучаватлица, които са завършили последния клас на средно образование и са упражнявали професията"монтьор на асансьори" с по-ниската (втора, съответно трета) степен на правоспособност безпрекъсване в продължение на 2 години.

Подобни курсове

Други курсове в същия бранш от същото населено място

Дневен
Вечерен
Самостоятелна
Валидиране

ЗАВАРЧИК, Специалност "Заваряване"

Организация: ЦПО към Медико Инженеринг ООД Дата: 08.04.2019

Враца

обл. Враца
Дневен
Самостоятелна

ШЛОСЕР, Специалност "Шлосерство"

Организация: ЦПО към Медико Инженеринг ООД Дата: 08.04.2019

Враца

обл. Враца

Враца

обл. Враца