Централен офис - 0899 834 649 ; Открит офис - 0876870555    vrjobs@abv.bg

Професионално обучение

ИЗБЕРЕТЕ ПРОФЕСИЯ

МОНТЬОР НА СЕЛСКОКТОПАНСКА ТЕХНИКА, Специалност "Механизация на селското стопанство"

Дата : 07.04.2019
Дневен
Самостоятелна


Входящо минимално образователно равнище - завършено основно образование.

ЦПО към Медико Инженеринг ООД

Описание

Възможности за професионална реализация

Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията "Монтьор на селскостопанска техника" – втора степен на професионална квалификация, могат да постъпват на работа на длъжности от областта на селското стопанство:

"Монтьор на моторни превознисредства";

"Монтьор на трактори, пътностроителни и селскостопански машини";

"Селскостопански производители, осигуряващи самостоятелно препитание" и др.

Възможности за повишаване на професионалната квалификация

Придобилият втора степен на професионална квалификация по професията "Монтьор на селскостопанска техника" може да се обучава по други професии от професионално направление "Селско стопанство", като обучението по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления, и отрасловата задължителна професионална подготовка се зачита (в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професиите от направление "Селско стопанство").

Придобилият втора степен на професионална квалификация по професията "Монтьор на селскостопанска техника" може да се обучава за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията "Техник на селскостопанска техника", като обучението по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления, отрасловата и специфичната за професията задължителна професионална подготовка се зачита.

Подобни курсове

Други курсове в същия бранш от същото населено място

Дневен
Вечерен
Самостоятелна
Валидиране

ЗАВАРЧИК, Специалност "Заваряване"

Организация: ЦПО към Медико Инженеринг ООД Дата: 08.04.2019

Враца

обл. Враца