Централен офис - 0899 834 649 ; Открит офис - 0876870555    vrjobs@abv.bg

Професионално обучение

ИЗБЕРЕТЕ ПРОФЕСИЯ

ТЕХНИК ПО КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ, Специалност "Телекомуникационни системи"

Дата : 08.04.2019
Дневен
Самостоятелна


За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията "Техник по комуникационни системи" входящото минимално образователно равнище за лица, навършили 16 години, е завършено основно образование.

ЦПО към Медико Инженеринг ООД

Описание

Изисквания за входящо квалификационно равнище или професионален опит

За обучение по професията "Техник по комуникационни системи" с придобиване на трета степен на професионална квалификация не се изисква кандидатите да притежават по-ниска степен на професионална квалификация или професионален опит.

За лица, завършили обучение за придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията "Техник по комуникационни системи", както и за лица с професионален опит по професията "Техник по комуникационни системи", се организира надграждащо обучение. Съдържанието на това обучение се определя след сравнение на компетенциите и резултатите от обучението.

Подобни курсове

Други курсове в същия бранш от същото населено място