Централен офис - 0899 834 649 ; Открит офис - 0876870555    vrjobs@abv.bg

Професионално обучение

ИЗБЕРЕТЕ ПРОФЕСИЯ

ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА Специалност: "Автомобилна мехатроника"

Дата : 17.02.2019
Дневен
Самостоятелна


Балообразуващи предмети: оценки по БЕЛ и по Математика от НВО, оценки от свидетелство за основно образование по Технологии и Информационни технологии Бал=2*БЕЛ+2*М+Т+ИТ

ПТГ "Н.Й.Вапцаров"

Описание

Какво ще уча?

  • Устройство и принцип на действие на основните възли в автомобилите;
  • Диагностика и контрол със съвременни уреди и стендове;
  • Техническо обслужване и ремонт на автомобили;
  • Правоспособност за управление на МПС, категория „В“.

Къде ще мога да работя?

Транспортни фирми, автосервизи, предприятия и обслужващи звена, чиято дейност е свързана с управлението, поддръжката и ремонта на МПС.