Централен офис - 0899 834 649 ; Открит офис - 0876870555    vrjobs@abv.bg

Професионално обучение

ИЗБЕРЕТЕ ПРОФЕСИЯ

ВОДАЧ НА МОТОКАР, Специалност "Подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства"

Дата : 08.04.2019
Дневен
Вечерен


Придобиване на правоспособност за работа с електрокари и мотокари в предприятията

ЦПО към Медико Инженеринг ООД

Описание

Входящите минимални изисквания към кандидатите за професионално обучение за придобиване на правоспособност за работа с електрокари и мотокари в предприятията са:
  1. навършени 18 години, а за ученици в училищното професионално образование - навършени 17 години;
  2. да са физически и психически здрави и годни за упражняване на професията;
  3. завършено основно образование;
  4. най-малко една година професионален стаж, свързан с управление на мотокар-високоповдигач - в случаите на професионално обучение за придобиване на правоспособност за работа с мотокар-високоповдигач с товароподемност над 10 t.
 
Лицата, придобили правоспособност за управление на моторно превозно средство съгласно ЗДвП, не удостоверяват изискването по ал. 1, т. 2.

Подобни курсове

Други курсове в същия бранш от същото населено място

Враца

обл. Враца

Враца

обл. Враца

Враца

обл. Враца