Централен офис - 0899 834 649 ; Открит офис - 0876870555    vrjobs@abv.bg

РАБОТОДАТЕЛИТЕ В РЕГИОНА

Намери нова възможност за реализация

АРТСТРОЙ 1 КЪНСТРАКШЪН ЕООД

Компанията се занимава с проектиране, подробно устройствено планиране, градоустройствен дизайн, строителство и контрол върху извършване на всички дейности по реализиране на строителните проекти на "АРТСТРОЙ ГРУП" АД.

С цел подобряване на управлението, разширяване на дейността си и оптимизиране на корпоративната структура на дружеството, „АРТСТРОЙ 1“ ЕООД се превръща в „АРТСТРОЙ ГРУП“ и бива преструктурирана в 4 основни звена.

Artstroy Construction

Всяко звено е самостоятелно, но всички са обединени от общата цел да работят професионално, да реализират успехи в своята сфера и да работят за изграждане на силна корпоративна структура и идентичност.

 

Обяви за работа от АРТСТРОЙ 1 КЪНСТРАКШЪН ЕООД

СПЕЦИАЛИСТ ЗБУТ
Дата: 21.11.2019

Бургас
обл. Бургас