Централен офис - 0899 834 649 ; Открит офис - 0876870555    vrjobs@abv.bg

РАБОТОДАТЕЛИТЕ В РЕГИОНА

Намери нова възможност за реализация

Холсим (България) АД

Холсим (България) АД е една от най-успешно развиващите се компании-производители на цимент и бетон на българския пазар, част от Групата ЛафаржХолсим - световен лидер в сектора на строителните материали.

Холсим (България) АД е една от най-успешно развиващите се компании-производители на цимент и бетон на българския пазар, част от Групата ЛафаржХолсим - световен лидер в сектора на строителните материали. ЛафаржХолсим е създадена чрез сливането на Холсим и Лафарж през юли 2015 г. Групата произвежда цимент, инертни материали, бетон и свързани с тях строителни материали в около 80 държави по цялото земно кълбо.