Централен офис - 0899 834 649 ; Открит офис - 0876870555    vrjobs@abv.bg

РАБОТОДАТЕЛИТЕ В РЕГИОНА

Намери нова възможност за реализация

Корект ООД

СТРОИТЕЛСТВО

Цялостно строителство и ремонти

Предмет на дейност е цялостно строителство и ремонт на жилищни и промишлени сгради, производство на обикновени бетони и строителни разтвори на циментова основа, монтаж на производствено и технологично оборудване, монтаж на отоплителни, вентилационни, водни и електро инсталации, монтаж на паропроводи и газопроводи, пусково-наладъчни работи на промишлени и стопански обекти.

БЕТОНОВ ВЪЗЕЛ

Качествено производство

През 2007 година дейността на фирмата е разширена със създаването на Бетонов възел, снабден с модерна техника за производство на обикновени бетони и строителни разтвори на циментова основа. Дейността се осъществява в производствената база на фирма “Корект”ООД в гр. Враца, Източна Промишлена Зона.