Централен офис - 0899 834 649 ; Открит офис - 0876870555    vrjobs@abv.bg

РАБОТОДАТЕЛИТЕ В РЕГИОНА

Намери нова възможност за реализация

КРАЛТРЕЙС ООД

Фирмата произвежда: > инертни материали; > асфалтови смеси; > бетонови изделия.

„КРАЛТРЕЙС” ООД, посредством закупуване на нова трошачна инсталация и оборудване на собствена лаборатория” по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП”, внедри нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производството, разширяване на вътрешния пазар, както започване на износ на инертни материали за Сърбия и Румъния.

Проектът е реализиран чрез инвестиции в материални активи – Мобилна роторна трошачка и Мобилна лаборатория за анализ на строителни материали и скални агрегати, състояща се от клатачна машина за сита, комплект лабораторни сита, електромагнитна клатачна машина за сита, устройство за определяне на еластичен и деформационен модул, автоматичен маршалов чук, сушилен шкаф, електронна  везна, центрофужен екстрактор и дестилатор за разтворители, набор за тест за пясъчен еквивалент, водна баня за маршалови пробни тела, шублер, автоматичен дигитален пенетрометър, пикнометри, конус за пясъчна абсорбция и трамбовка, тестер, апарат “пръстен и топче”, комплект разглобяема и класическа форма, комплект CBR форма, комплект пръчковидни сита, устройство за определяне граница на протичане и граница на източване на глинести почви, дигитална CBR-маршалова преса, сонда за взимане на проби.

Резултати от успешното изпълнение на проекта са:

  • Внедряване на иновативни мехатронни технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност
  • Разнообразяване на асортимента от продукти и услуги
  • Подобряване на качеството и увеличаване на количеството на продукцията
  • Навлизане на нови пазари в страната и чужбина
  • Преработване на строителни отпадъци и използването на рециклирани инертни материали в производството.

Обяви за работа от КРАЛТРЕЙС ООД

АВТОМОНТЬОР
Дата: 15.11.2019

Враца
обл. Враца

БАГЕРИСТ, ФАДРОМИСТ
Клон: Асфалтова база - с. Косталево Дата: 15.11.2019

Враца
обл. Враца

ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ - ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО
Дата: 15.11.2019

Враца
обл. Враца

МЕХАНИК
Дата: 15.11.2019

Враца
обл. Враца