Централен офис - 0899 834 649 ; Открит офис - 0876870555    vrjobs@abv.bg

РАБОТОДАТЕЛИТЕ В РЕГИОНА

Намери нова възможност за реализация

НИКАС ООД

Предметът на дейността на фирма НИКАС ООД е: Производство, търговия и употреба на промишлени взривни вещества; Пробивна дейност със сондажни машини за добив на скална маса.

НИКАС ООД е българска компания, учредена през 1993 година, с централен офис в град София и звена на територията на Пловдивска, Врачанска и Варненска област.

Дружеството се управлява от инж. Георги Витанов.

Предметът на дейност е производство, търговия и употреба на взривни вещества за граждански цели и пробивно - взривни работи.

НИКАС ООД е извоювала своите позиции и се е наложила на пазара, залагаща на качество на предлаганите услуги.

Дружеството развива основната си дейност в следните направления : 

  • Производство на ПВВ в село Чернево за нафтоселитрени ВВ тип AnFo и класически амонити по наши рецептури и търговски марки.
  • Проектиране и извършване на ПВР в пълния обем от дейност - изготвяне на годишни и частични проекти за експлоатация на кариери, специални взривявания, сондиране, транспортиране и доставка на ВВ и изпълнение на самото взривяване.
  • Транспортиране и охраняване при превозването и използването на ПВВ, за което дружеството има съответните разрешения. 

Материална база :

Дружеството притежава цех за производство на ПВВ, товарни автомобили, сертифицирани за превоз на опасни товари по ADR, 4-ри пробивно-сондажни машини Atlas Copco, един верижен багер и булдозер Комацу.

Клиенти и партньори - „Девня Варовик” АД, „Холсим кариерни материали Пловдив, Рудината, Враца” АД, „СК 13 - Пътстрой” АД, „Максам СЕ България” АД, „Дунарит” ЕАД, „Терем Цар Самуил” ЕООД и други.

Обяви за работа от НИКАС ООД

ШОФЬОР на тежкотоварен автомобил
Клон: База с. Лиляче Дата: 21.11.2019

Враца
обл. Враца

СОНДЬОР в кариери в района на София, Пловдив, Враца, Перник
Дата: 21.11.2019

София
обл. София - град