Централен офис - 0899 834 649 ; Открит офис - 0876870555    vrjobs@abv.bg

Работни места

Намери своята нова работа

Електромонтьор подстанции

Дата : 16.04.2020
Постоянна работа
Пълно работно време


Извършва оперативно наблюдение и контрол на разпределителни уредби средно и високо напрежение при сменен режим на работа;

Холсим (България) АД

Описание

Основни отговорности:
• Извършва оперативно наблюдение и контрол на разпределителни уредби средно и високо напрежение при сменен режим на работа;
• Извършва ежедневни огледи, обслужване и ремонт на ел.съоръженията;
• Участва в отстраняването на възникнали аварии на ел.съоръжения.

Документи за кандидатстване:
• Автобиография с актуална снимка, адрес и телефон за контакти
• Копие от диплома за завършено образование.

Срок за подаване на кандидатури - 30.04.2020 г.

За контакти: +359 92 66 13 41, вътр.334, мобилен: +359 886 90 66 08 (Десимира Николова)

Забележка: До участие в подбора се допускат само лица, представили пълния набор от изисквани документи. Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани съгласно изискванията на Общия регламент относно защитата на данните на ЕС. 

Изисквания

Изисквания към кандидатите:
• Образование - Средно електротехническо
• Квалификационна група по електробезопасност (предимство);
• Професионален опит (предимство);
• Да познава нормативните документи по безопасност и здраве при работа в електрически уредби.

Квалификационни курсове

Квалификационни курсове, подходящи за тази позиция