Централен офис - 0899 834 649 ; Открит офис - 0876870555    vrjobs@abv.bg

Работни места

Намери своята нова работа

Електромонтьор РМС в цех “Кариери варовик и мергел”

Дата : 18.01.2022
Пълно работно време


Електромонтьор РМС в цех “Кариери варовик и мергел”

Холсим (България) АД

Описание

Ако имате желание да се занимавате с:

 • Следене работата на всички електро и механични съоръжения;
 • Участие в планови ремонти и отстраняване на аварии на електро и механични съоръжения;
 • Участие в технологичния процес - управлява трошачна инсталация и съоръжение за натоварване на влакова композиция, участва в почистването на цеха и съоръженията (забележка: Работата е на сменен режим)

Документи за кандидатстване:

 • Автобиография с актуална снимка, адрес и телефон за контакти;
 • Мотивационно писмо;
 • Копие от диплома за завършено образование.
 • Декларация за поверителност - кандидати за работа (подписана и сканирана)
 • Съгласие за обработване на личните данни (попълнено и сканирано).

Образци на последните два документа ще намерите на уебсайта www.holcim.bg в раздел „Работа и кариера“, подраздел „Свободни позиции“.

Моля, изпратете документите си до 01.02.2022 г. на адрес:


Холсим (България) АД, с. Бели извор 3040, обл. Враца, за Десимира Николова, Ръководител отдел ЧР, или на e-mail: desimira.nikolova@holcim.com
тел. +359 92 66 13 41, вътр.334, мобилен: +359 886 90 66 08

Забележка: До участие в подбора се допускат само лица, представили пълния набор от изисквани документи. Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани съгласно изискванията на Общия регламент относно защитата на данните на ЕС. Ще бъде осъществен контакт само с одобрените кандидати.

Изисквания

 • Средно електротехническо образование;
 • III-та квалификационна група по електробезопасност (може и изтекла);
 • Шофьорска правоспособност - кат.В.

Квалификационни курсове

Квалификационни курсове, подходящи за тази позиция