0899 834 649    vrjobs@abv.bg

Работни места

Намери своята нова работа

Инженер, Технолог

Дата : 13.03.2019
Постоянна работа


Разработва подробен технологичен маршрут на произвежданите изделия.

ЛЕСТО ПРОДУКТ ЕООД

Описание

• Разработва подробни технологични карти на изделията.

• Съвместно с инж. отдел създават технологични маршрутни карти и заснемат технологичните времена за изпълнение на всяка операция.

• Анализира данните от интегрираната информационна система (ERP) за управление на бизнеса.
• Участва в процеса на планиране на операциите.

• Анализира и контролира своевременното въвеждане и достоверността на данните.
• Анализира текущия ход на производството и настъпващите събития и взема ефективни, адекватни решения в реално време, за посрещане на търсенето.
• Анализира качеството на прогнозните данни за бъдещо търсене.
• Анализира причините за грешки и отклонения.

Изисквания

• Образование: Висше (машиностроене, производствен мениджмънт).
• Опит: 3 години като ръководител на производствено звено в машиностроително производство.
• Специфични знания и умения: Да познава структурата на производствените звена, произвежданата продукция, политиката на фирмата, методите за планиране на производството, използваната интегрирана информационна система за управление на бизнеса (EPR).

Лични характеристики:
• Умение за многовариантно мислене - проактивен анализатор.
• Самокритичност и дисциплина на мисълта.

Подобни обяви

Други обяви в същия бранш от същото населено място

Постоянна работа

Специалист доставки

Фирма: ЛЕСТО ПРОДУКТ ЕООД Дата: 13.03.2019

Враца

обл. Враца

Враца

обл. Враца
Постоянна работа

Производствен инженер / CNC програмист

Фирма: ЛЕСТО ПРОДУКТ ЕООД Дата: 13.03.2019

Враца

обл. Враца