Централен офис - 0899 834 649 ; Открит офис - 0876870555    vrjobs@abv.bg

Работни места

Намери своята нова работа

МЕХАНИК

Дата : 15.11.2019
Постоянна работа
Пълно работно време


"Кралтрейс"ООД, търси да назначи на постоянен трудов договор - Механик.

КРАЛТРЕЙС ООД

Описание

Непосредствено организира изпълнението на задачи свързани с експлоатацията, ремонта и поддържането на строителната механизация и автотранспорта
• Проучва и информира ръководството за възможностите за по – пълно натоварване на строителната механизация и автотранспорта
• Отговаря за взаимодействието между строителната механизация и автотранспорта със строителните обекти както и с други организации
• Организира обзавеждането на работната площадка в производствено и битово отношение
• Осигурява необходимите предпазни средства за работа на механизатори и шофьори във връзка с охраната на труда и ППО и следи за тяхното използване от водачите
• Изготвя и отчита необходимите документи(форми наряди, актове и др.)

Изисквания

• Задължително - Опит !
• Специални умения – Да следи за изготвяне необходимите справки за изразходваните ГСМ в съответствие с изискванията на нормативните документи, както и документите свързани с техническата експлоатация на строителните машини и автомобили.
• Основни нормативни актове които трябва да познава лицето заемаща длъжността: Наредба на ГСМ; Отчитане труда на механизатори и автотранспорт; инструкциите за подготовка и представянето на автомобилния парк на ГТП пред органите на КАТ и МО; Правилник за вътрешния трудов ред; Да разполага с нужните инструктажни книги и провежда периодичен инструктаж на механизатори и шофьори.

Подходящият кандидат трябва да притежава:
• Емоционална устойчивост, аналитичност, тактичност, комуникативност, самостоятелност, организираност, , творчество и инициативност, лоялност към фирмата
• Прецизност, логическо мислене, математически способности, да проявява отговорност, дисциплинираност и умение за работа в екип. .
• Добри аналитични умения; Добри познания в областта на специалността си;
• Бързо и адекватно да оценява конкретните ситуации в работата и съобразно с тях извършва непосредствената си дейност.
• Своевременно организира и срочно изпълнява задачите, като спазва нормативните изисквания.
• Организационен опит.
• Воля да налага ред.

 

Придобита квалификация

Двигатели с вътрешно горене или еквивалентно такова!

Квалификационни курсове

Квалификационни курсове, подходящи за тази позиция

Враца

обл. Враца

Подобни обяви

Други обяви в същия бранш от същото населено място

Постоянна работа
Пълно работно време

АВТОМОНТЬОР

Фирма: КРАЛТРЕЙС ООД Дата: 15.11.2019

Враца

обл. Враца
Постоянна работа
Пълно работно време

БАГЕРИСТ, ФАДРОМИСТ

Фирма: КРАЛТРЕЙС ООД Клон: Асфалтова база - с. Косталево Дата: 15.11.2019

Враца

обл. Враца
Постоянна работа
Пълно работно време

ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ - ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО

Фирма: КРАЛТРЕЙС ООД Дата: 15.11.2019

Враца

обл. Враца