Централен офис - 0899 834 649 ; Открит офис - 0876870555    vrjobs@abv.bg

Работни места

Намери своята нова работа

Монтьор на тежкотоварни машини и строителна техника

Дата : 02.04.2024
Постоянна работа


Монтьор на тежкотоварни машини и строителна техника: бетоновози, бетонпомпи, товаро-разтоварна техника, камиони

Булмекс ЕООД

Описание

Монтьор на тежкотоварни машини и строителна техника


Отговорности:

 • Извършва преглед на машините, констатира повредите и съответния ремонт;
 • Съдейства при превантивните и планови поддръжки;
 • Участва в ремонтни и монтажни дейности;
 • Работи по отстраняване на аварии;
 • Отговаря за правилната експлоатация на съоръженията, с които работи;
 • При необходимост изпълнява и други задачи, свързани с длъжността.

Компанията предлага:

 • Коректни трудови взаимоотношения;
 • Конкурентно заплащане;
 • Увеличаване на заплащането в зависимост от уменията:
 • Постоянен трудов договор;

 

Заплащането се определя в зависимост от техническите умения и търпи увеличаване.

За кандидатстване изпратете своето CV на имейл адрес: bulmekseood@abv.bg

Оценяваме кандидатите въз основа на техните качества и съответствието им с нашите изисквания.

След одобрение на документите за кандидатура, ние ще се свържем с Вас.

Гарантираме пълната конфиденциалност. Предоставените данни са лични по смисъла на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

Изисквания

 • Добри познания по електротехника и механика;
 • Добри познания и опит в работата с ел. инсталациите, поддръжката и ремонта на машините;
 • Добри технически познания за тежкотоварните автомобили и строителната техника;

Квалификационни курсове

Квалификационни курсове, подходящи за тази позиция