Централен офис - 0899 834 649 ; Открит офис - 0876870555    vrjobs@abv.bg

Работни места

Намери своята нова работа

Оператор конвейер/линия за нарязване на алтернативни горива

Дата : 25.03.2022
Постоянна работа
Пълно работно време


Основни отговорности: Осигурява работата на линията за нарязване на алтернативни горива съгласно зададения технологичен режим на работа и изискванията за безопасни условия на труд. Участва в ремонта и поддръжката на оборудването и др.

Холсим (България) АД

Описание

Основни отговорности: 
  • Осигурява работата на линията за нарязване на алтернативни горива съгласно зададения технологичен режим на работа и изискванията за безопасни условия на труд.
  • Участва в ремонта и поддръжката на оборудването и др.

Изисквания

1.Средно образование

2.Предимства:

  • Притежаване на правоспособност за машинист на мостови и козлови кранове до 40 т. и/или водач на електро- и мотокар.
  • Опит в промишлената сфера.
Документи за кандидатстване: 
  • Автобиография със снимка, адрес и телефон за контакти;
  • Копие от диплома за завършено средно образование;
  • Копие от документи за правоспособност (ако притежава).
  • Декларация за поверителност (подписана и сканирана)
  • Съгласие за обработване на личните данни (попълнено и сканирано).

Образци на последните два документа ще намерите на уебсайта www.holcim.bg в раздел „Работа и кариера“, подраздел „Свободни позиции“.

Моля, изпратете документите си до 14.04.2022 г. на адрес:
"Холсим България" АД, с.Бели извор 3040, обл. Враца
за Десимира Николова, Ръководител отдел ЧР

или на e-mail: desimira.nikolova@lafargeholcim.com
мобилен: +359 886 90 66 08


Забележка: До участие в подбора се допускат само лица, представили пълния набор от изисквани документи. Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани съгласно изискванията на Общия регламент относно защитата на данните на ЕС.

Квалификационни курсове

Квалификационни курсове, подходящи за тази позиция