Централен офис - 0899 834 649 ; Открит офис - 0894 368 812    vrjobs@abv.bg

Работни места

Намери своята нова работа

Оператор на инсталация за размесване на бетон

Дата : 22.10.2019
Постоянна работа
Пълно работно време


Управлява и контролира работата на инсталацията за размесване на бетон

Холсим (България) АД

Описание

Основни отговорности:
• Управлява и контролира работата на инсталацията за размесване на бетон
• Изпълнява рецептите за производство на различните видове разтвори и марки бетон
• Следи за качеството и количеството на произведените бетонови разтвори
• Правилно попълва и отчита навременно документите за работата на инсталацията
• Поддържа в изправно състояние и на необходимото техническо равнище машините, апаратите и инструментите, с които работи.
• Сигнализира при установяване на неизправности и търси начини за тяхното отстраняване
• Участва в превантивната поддръжка и ремонтните дейности на възела
• Поддържа чистота на работните площадки
• Спазва техническите и технологични изисквания за експлоатация и поддръжка на машините и съоръженията
• Стриктно спазва правилата за безопасност при работа и противопожарна охрана
• Възможност за поемане на други отговорности (при наличие на правоспособност и умения): При наличие на правоспособност управлява товарачна машина за захранване на инсталацията с инертен материал.
Работата е на пълно работно време, с 6 месеца срок на изпитване.

Изисквания

Изисквания към кандидатите:
• Образование – средно или средно техническо
• Професионален опит – 1 година опит по специалността

Документи за кандидатстване:
• Автобиография с актуална снимка, адрес и телефон за контакт
• Копие от диплома за завършено образование
• Декларация за поверителност – кандидати за работа (подписана и сканирана)
• Съгласие за обработване на личните данни (попълнено и сканирано)
Образци от последните два документа ще намерите на www.holcim.bg в раздел „Работа и кариери“, подраздел „Свободни позиции“.

 

Ако проявявате интерес, моля изпратете автобиография на Нели Стоянова, Специалист ЧР
адрес: гр. София 1407, бул. Черни връх № 108., и-мейл: neli.stoyanova@lafargeholcim.com
тел. +359 2 451 29 25.

Крайният срок за подаване на кандидатури е 15 ноември 2019 г.
Забележка: До участие в подбора се допускат само лица, представили пълния набор от изисквани документи. Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани съгласно изискванията на Общия регламент
относно защитата на данните на ЕС.

Квалификационни курсове

Квалификационни курсове, подходящи за тази позиция