Централен офис - 0899 834 649 ; Открит офис - 0876870555    vrjobs@abv.bg

Работни места

Намери своята нова работа

Организатор обучения ЦПО

Дата : 16.01.2024
Пълно работно време


“ Медико Инженеринг” ООД , организира подбор за длъжността : “Организатор обучение” към ЦПО

МЕДИКО ИНЖЕНЕРИНГ ООД

Клон ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност

Описание

Органзира, координира и контролира учебните процеси в центъра за професионално обучение към Дружеството. Подготвя и поддържа необходимата документация за правилното функциониране на учебните процеси.

1. Основни задължения:

- изготвяне на оферти и договори за видовете обучения;

- водене на делова кореспонденция;

- поддържане на професионални контакти с преподаватели, институции и курсисти;

- изготвяне на планове, програми, графици, заповеди, тестове;

- координиране на връзките между обучаеми и обучители;

- работа с офис техника, компютърни мрежи, картотеки, дневници и документи;

- използване на компютърна и офис техника;

- работа в интернет среда и локална компютърна мрежа;

- компютърни програми, възможности на текстообработващи програми;

- обработване, съхраняване и класифициране на документация свързана с - бучителните процеси и дейността на ЦПО.

- въвеждане на информация в ИС на НАПОО.

2. Необходими документи за кандидатстване по обявената позиция:

1. Автобиография /CV/;

2. Копия на документи за завършено образование и допълнителни квалификации;

3. Свидетелство за управление на МПС

Изисквания

Изисквания за заемане на длъжността:

Образование: Висше или средно техническо образование;

Професионален опит - Кандидатите работили на сходна позиция ще са с предимство.

Професионално-личностни качества - Отговорност, лоялност, инициативност, гъвкавост, организационни и делови качества, способност и умения за работа в екип и работа с клиенти

Други изисквани: Във връзка с трудовите дейности на Организатор обучение и ежедневните му взамиоотношения с клиенти, е необходимо да сте активен шофьор. 

Ако отговаряте на посочените изисквания и тази позиция представлява интерес за Вас, моля подайте Вашите документи в срок до 15.02.2024 г. (включително) на: е-mail:vrjobs.bg или на адрес: гр. Враца, ул. “Г.С. Раковски” № 41, ет. 1, офис № 3 или  на  https://jobs.kribvr.com/jobs като прикачите съответните файлове.

Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на среща-събеседване и ще бъдат уведомени по телефон или електронна поща!

До участие не се допускат кандидати, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на посочените в обявата изисквания за заемане на длъжността.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани, съгласно изискванията на Общия регламент относно защитата на данни на ЕС, единствено за целите на подбора.