Централен офис - 0899 834 649 ; Открит офис - 0876870555    vrjobs@abv.bg

Работни места

Намери своята нова работа

Организатор обучения ЦПО

Дата : 11.08.2020
Пълно работно време


Организира и координира учебните процеси в центъра за професионално обучение към Дружеството. Подготвя и поддържа необходимата документация за правилното функциониране на учебните процеси.

МЕДИКО ИНЖЕНЕРИНГ ООД

Клон ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност

Описание

Организатор обучение приема заявления, регистрира, организира и администрира видовете обучения.

Осъществяване преглед и въвеждане на стандартните и новите процедури свързани с обучителната дейност.

Изготвя заповеди, графици, тестове, протоколи и други необходими документи свързани с професионалните обучения.

Води текуща кореспонденция в т.ч. входяща и изходяща.

Отпечатва обработваните документи, окомплектова ги по указан признак, предава ги за ползване в печатен вид или по електронен път и ги съхранява по установените правила.

Изисквания

Планиране и организиране на времето.

Концентрация на вниманието и самоконтрол.

Отговорност, лоялност, инициативност, гъвкавост, добри обноски.

Умение за устно и писмено изразяване.

Организационни и делови качества, способност и умения за работа в екип и работа с клиенти.

Придобита квалификация

Техническа специалност.