0899 834 649    vrjobs@abv.bg

Работни места

Намери своята нова работа

Шлосер-монтьор

Дата : 22.04.2019
Постоянна работа
Пълно работно време


Основни отговорности: • Извършва всички механични дейности по поддръжка и ремонт на машините и съоръженията.

Холсим (България) АД

Описание

Основни отговорности:
• Извършва всички механични дейности по поддръжка и ремонт на машините и съоръженията.

Изисквания

Изисквания към кандидатите:
• Средно техническо образование.
Предимства:
• Правоспособност и умения в областта на заваряването;
• Правоспособност за:
- работа с повдигателни съоръжения;
- управление на мотокар, електрокар и др.
• Опит в промишлената сфера.

 

Документи за кандидатстване:
• Автобиография със снимка, адрес и телефон за контакти;
• Копие от диплома за завършено образование;
• Копие от документи за правоспособност (ако притежава).
• Декларация за поверителност - кандидати за работа (подписана и сканирана)
• Съгласие за обработване на личните данни (попълнено и сканирано).
Образци на последните два документа ще намерите на уебсайта www.holcim.bg в раздел „Работа и кариера“, подраздел „Свободни позиции“ .


Моля, изпратете документите си до 08.05.2019 г. на адрес:
Холсим (България) АД, с. Бели извор 3040, обл. Враца,
за Десимира Николова, Ръководител отдел ЧР,
или на e-mail: desimira.nikolova@lafargeholcim.com
тел. +359 92 679 334, мобилен: +359 886 90 66 08
Забележка: До участие в подбора се допускат само лица, представили пълния набор от изисквани документи. Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани съгласно изискванията на Общия регламент относно защитата на данните на ЕС.

Квалификационни курсове

Квалификационни курсове, подходящи за тази позиция

Дневен
Самостоятелна

ШЛОСЕР, Специалност "Шлосерство"

Организация: ЦПО към Медико Инженеринг ООД Дата: 08.04.2019

Враца

обл. Враца

Подобни обяви

Други обяви в същия бранш от същото населено място

Постоянна работа
Пълно работно време

Специалист, управление на човешките ресурси

Фирма: Холсим (България) АД Дата: 07.05.2019

Бели извор

обл. Враца