Централен офис - 0899 834 649 ; Открит офис - 0876870555    vrjobs@abv.bg

Работни места

Намери своята нова работа

СОНДЬОР в кариери в района на София, Пловдив, Враца, Перник

Дата : 21.11.2019
Постоянна работа
Пълно работно време


Местоработата е в кариери в района на гр. София, Пловдив, Враца, Перник.

НИКАС ООД

Описание

 • Компанията предлага:
 • Работа на трудов договор;
 • Дългосрочна заетост;
 • Много добро възнаграждение. /Основна заплата 700.00 бруто +клас пр. време +доплащания по вътрешни правила +150.00 безплатана храна+комадировъчни/.

Реално заплатата може да стигне до 2000.00 лева, чисто преведено по сметката.

Ако проявявате интерес от възможността да станете част от нашия екип, моля изпращайте актуална автобиография. Всички документи ще бъдат разгледани при стриктна конфиденциалност и в съответствие със ЗЗЛД. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю

Изисквания

 • Средно техническо образование;
 • Удостоверение за провоспособност за работа със сондажни или пътно-строителни машини;
 • Правилно изпълнение на спомагателни дейности /товаро-разтоварни операции/;
 • Познания и умения за извършване на нискоквалифицирани монтажни операции;
 • Валидно свидетелство за управление на МПС категория B;
 • Познаване устройството, принципите на действие и правилата за експлоатация на сондажни машини и оборудване;
 • Познаване на методите на работа със сондажно оборудване;
 • Референции от предишни работодатели за работа като сондьор са предимство.

Личностни умения:

 • Физическа сила;
 • Дисциплинираност и организираност;
 • Умения за работа в екип.