Централен офис - 0899 834 649 ; Открит офис - 0894 368 812    vrjobs@abv.bg

Работни места

Намери своята нова работа

Специалист доставки

Дата : 13.03.2019
Постоянна работа


Основна цел: Да осигури високо ефективна организация на всички дейности по планиране, организиране, контрол и отчет на доставките на материали и суровини, необходими за производството на изделията от продуктовата гама на компанията.

ЛЕСТО ПРОДУКТ ЕООД

Описание

• Изготвя месечни планове и седмични графици за доставка на материали, въз основа на производствените планове и графици;
• Разработва и участва в прилагането на ефективни политики и стратегии за доставка на отделните видове материали и суровини;
• Създава и поддържа картотека на доставчиците с техните актуални цени и условия на доставка;
• Извършва периодична оценка и актуализира списъка на утвърдените доставчици;
• Координира, организира, контролира и документира цялостната дейност по доставките, правилното съхранение на материалите и тяхното изписване за производство, както и за съхранение и експедиция на готовата продукция;
• Организира и реализира всички дейности по рекламациите за несъответствие;
• Грижи се за намирането на алтернативни доставчици на материали, с цел постигане на по-добри ценови условия и условия за доставка;
• Поддържа постоянна връзка с доставчиците на суровини и материали;
• Съвместно с инженерно-техническия екип на компанията уточнява изискванията към материалите, необходими за производството;
• Изготвя периодично анализи на запасите от материали и готова продукция и предлага мероприятия за тяхното оптимизиране с оглед намаляване на разходите породени от дефицитните и залежали материали и готова продукция;
• Спазва процедурите по ISO 9001:2008 и вътрешния правилник на компанията;
• Изготвя периодични отчети за дейността по снабдяване с материали и експедиция на готова продукция, съгласно възприетата в компанията практика.

Изисквания

• Висше икономическо или техническо образование;
• Професионален опит на подобна позиция;
• Знания в областта на съвременните модели и методи за управление на запаси и външна логистика;
• Владеене на английски. Владеене на немски език се счита за предимство;
• Опит в планирането на доставки, спедиция и управление на складово стопанство;
• Опит в работата със складов софтуер, със складови, транспортни и митнически документи;
• Опит в работата с ERP система.

Подобни обяви

Други обяви в същия бранш от същото населено място

Враца

обл. Враца
Постоянна работа

Производствен инженер / CNC програмист

Фирма: ЛЕСТО ПРОДУКТ ЕООД Дата: 13.03.2019

Враца

обл. Враца
Постоянна работа

Инженер, Технолог

Фирма: ЛЕСТО ПРОДУКТ ЕООД Дата: 13.03.2019

Враца

обл. Враца