0899 834 649    vrjobs@abv.bg

Работни места

Намери своята нова работа

Специалист - Химик

Дата : 31.07.2019
Постоянна работа
Пълно работно време


Контрол на химични агенти и прах в работната среда.

МЕДИКО ИНЖЕНЕРИНГ ООД

Клон ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА "С"
Технически изпитвания и анализи

Описание

Специалист Химик в Орган за контрол от вид С извършва контрол на химични агенти, отразява резултатите от него в дневници и протоколи, оформя и води на отчет документацията по контрола.

Изисквания

Висше образование с професионална квалификация - Химия.
Опит в прилагането на нормативните актове за осъществяване на контрол на химични агенти и прах.

Допълнителни изисквания:
Комуникационни и организационни умения, мотивация и желание за постигане на поставените цели, умения за работа в динамична среда, планиране и изпълнение на задачи, работа в екип.
Работа с компютри, Windows server 2008, MS office – word, excel и др.

Свидетелство за управление на МПС е предимство.

Вашата кандидатура ще бъде разгледана при спазване на пълна конфиденциалност и според изискванията на Регламента за защита на личните данни.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.