Централен офис - 0899 834 649 ; Открит офис - 0876870555    vrjobs@abv.bg

Работни места

Намери своята нова работа

СПЕЦИАЛИСТ ЗБУТ

Дата : 21.11.2019
Постоянна работа
Пълно работно време


Месторабота София

АРТСТРОЙ 1 КЪНСТРАКШЪН ЕООД

Описание

СПЕЦИАЛИСТ ЗБУТ

 • Участва в разработването на оценката на риска и прилагането на плана и мерките за безопасност и опазване на околната среда;
 • Съдейства за създаването и следи за изпълнението на фирмените практики по безопасност и опазване на околната среда;
 • Участва във внедряването и мониторинга на програмата по безопасност и опазване на околната среда за проекта, провежда инспекции и одити, изготвя анализи и доклади;
 • Взима участие в докладването и разследването на злополуки;
 • Следи и контролира правилната и безопасна работа със СПО и използването на ЛПС;
 • Демонстрира ангажираност към разработените политики и процедури на дружеството по безопасност и опазване на околната среда;
 • Организира провеждането на инструктажи, обучения и кампании по безопасност на персонала на строителния обект;
 • Комуникира с длъжностните лица и специализираните служби във връзка с организиране дейността по осигуряване на ЗБУТ.

  Ние Ви предлагаме:

  • Възможност за придобиване на професионален опит и повишаване на професионалната квалификация;
  • Динамична и интересна работа в отлична работна среда;
  • Предизвикателна позиция в млад, амбициозен и мотивиран за успех екип;
  • Коректно и лоялно отношение по отношение на възнаграждението, както и пакет социални придобивки;
  • Постоянна и дългосрочна заетост.

  Ако имате интерес и сме успели да привлечем вниманието Ви, може да кандидатствате, като изпратите Вашата актуална автобиография на български език със снимка.

  Само одобрените по документи кандидати, ще бъдат поканени на интервю.

Изисквания

Личностни качества:

• Отговорност и лична организираност към работния процес;
• Желание за усъвършенстване и развитие;
• Конфиденциалност при работа с поверителна информация и документи;
• Способност за работа в екип и работа под напрежение и в срокове;
• Професионално отношение към работата, прецизност, ориентираност към крайния резултат с внимание към детайлите;
• Много добри комуникативни умения.

Предимства:

 • Опит с разработване и прилагане на оценка на риска и програми за безопасност и опазване на околната среда на строителен обект;
 • Задълбочени познания за нормативната уредба на българското законодателство по ЗБУТ;
 • Основни познания за международните стандарти по безопасност и опазване на околната среда – ISO 45000/OHSAS 18000, ISO 14000;
 • Опит с работа със СПО;
 • Опит при провеждане на одити, инспекции и разследване на злополуки, както и изготвяне на инструкции, отчети и доклади.

Придобита квалификация

 • Средно или висше техническо образование (с предимство е специалност, свързана със строителството);
 • Валидни сертификати и/или удостоверения за преминати обучения/курсове по безопасност и опазване на околната среда;
 • Минимум 1 година опит като Специалист ЗБУТ на строителен обект или в строителна компания;
 • Валидно свидетелство за управление на МПС – активен шофьор;
 • Компютърна грамотност.