Централен офис - 0899 834 649 ; Открит офис - 0876870555    vrjobs@abv.bg

Работни места

Намери своята нова работа

Технически организатор

Дата : 01.07.2022
Постоянна работа


"ДЖЕНЕРАЛ КЛИМА” ЕООД - гр. Враца, търси да назначи млад, енергичен и мотивиран за професионално развитие, служител. Техническия организатор - Планира, организира и контролира дейността в предприятието.

Дженерал Клима ЕООД

Описание

І. Трудови задачи и задълженията, характеризиращи описанието на длъжността:

  • Организира, планира и контролира изпълнението на задачите, поставени от ръководителят на предприятието;

  • Подпомага ръководителя на предприятието при осъществяване на неговите правомощия;

  • Организира воденето и съхраняването на цялата техническа документация;

  • Контролира влаганите материали и извършените работи;

  • Обобщава производствените резултати и предлага мерки за увеличаване на ефективността;

  • Участва в разработването на вътрешни актове на предприятието, планове, стратегии и план-графици;

  • Взаимодейства с доставчици на метериали, служители на предприятието, институции и организации, във връзка с изпълнение на задълженията си;
  • Изпълнява и други задължения, възложени от ръководителя на предприятието, свързани с работата му.

С присъединяването си към екипа ни, ще имате възможността за професионална реализация и развитие, защото ние предлагаме:

- Гъвкаво работно време;

- Конкурентно възнаграждение, заплащане обвързано с резултатите и личните Ви постижения - от 2 000 лв.;

- Възможност за кариеро развитие, като проектант в предприятието.

Изисквания

ІІ. Изисквания за заемане на длъжността:

Образование: Висше, техническо образование.

Професионален опит -  При равни условия, кандидатите работили на сходна позиция ще са с предимство.

Професионално-личностни качества - Отговорност, лоялност, инициативност, гъвкавост, организационни и делови качества, способност и умения за работа в екип и работа с клиенти.

Други изисквани - Във връзка с трудовите дейности и ежедневни  взамиоотношения с клиентите ни, активен шофьор с предимство!  

ІІІ. Необходими документи за кандидатстване по обявената позиция:

1. Автобиография /CV/;

2. Копия на документи за завършено образование и допълнителни квалификации;

3. Свидетелство за управление на МПС.

Ако отговаряте на посочените изисквания и тази позиция представлява интерес за Вас, моля подайте Вашите документи в срок до 29.07.2022 г. (включително) на: е-mail:vrjobs.bg или на адрес: гр. Враца, ул. “Г.С. Раковски” № 41, ет. 1, офис № 3 или  на  https://jobs.kribvr.com/jobs като прикачите съответните файлове.

Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на среща-събеседване и ще бъдат уведомени по телефон или електронна поща!

До участие не се допускат кандидати, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на посочените в обявата изисквания за заемане на длъжността.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани, съгласно изискванията на Общия регламент относно защитата на данни на ЕС, единствено за целите на подбора.