Централен офис - 0899 834 649 ; Открит офис - 0876870555    vrjobs@abv.bg

Продължаващо обучение

ИЗБЕРЕТЕ ПОДХОДЯЩ КУРС

МАШИНЕН ИНЖЕНЕР - Специалност "Земеделска техника и технологии"

Дата : 23.04.2019
Дневен
Задочна

Специалността е предназначена за подготовка на инженерни специалисти по техническото осигуряване на земеделското производство. Завършилите специалността получават професионална квалификация „машинен инженер".

Русенски университет "Ангел Кънчев"

Клон Филиал на РУ град Видин

Описание

Основни насоки на специализиране при обучението и основни области за професионална реализация са:

  • проектиране, конструиране и изпитване на земеделски машини и съоръжения;    
  • проектиране и извършване на техническа, технологическа и организационна подготовка на производството на земеделска и животновъдна продукция, ремонт и поддържане на земеделска техника;·     
  • мениджмънт на сервизната дейност, проектиране на технологии и екипировка за ремонт и поддържане на машини и съоръжения, организация и управление на ремонтнообслужващи предприятия;
  • проектиране и прилагане на технологии за производство на земеделска продукция, организиране на производството, първична преработка и съхраняване, окачествяване и реализация на продукцията.