0899 834 649    vrjobs@abv.bg

Продължаващо обучение

ИЗБЕРЕТЕ ПОДХОДЯЩ КУРС

СПЕЦИАЛНОСТ „ЗДРАВОСЛОВНО И ДИЕТИЧНО ХРАНЕНЕ” ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР”

Дата : 23.05.2019
Задочна

Задочна форма на обучение.

МУ София, ФИЛИАЛ "ПРОФ. Д-Р ИВАН МИТЕВ" - ВРАЦА

Описание

Обучението е само задочна форма, а продължителността е както следва:

  • 3 семестъра след ОКС „бакалавър” на специалностите „Медицинска сестра”, „Акушерка”, „Трудотерапия”, „Лекарски асистент”, „Кинезитерапия”, „Здравен мениджмънт”, „Трудова медицина и Работоспособност”
  • 4 семестъра след ОКС „професионален бакалавър” на специалностите „Помощник фармацевт”, „Медицинска козметика”, „Рентгенов лаборант”, „Медицински лаборант”, „Фелдшер”, „Рехабилитатор”, „Инспектор по обществено здраве”.