Централен офис - 0899 834 649 ; Открит офис - 0876870555    vrjobs@abv.bg

В помощ на работодателите

УСЛУГИ

Експертен подбор на персонала - Услугата не се отнася за работодатели, със сключени договори за посреднически услуги с "Медико Инженеринг" ООД.

Възлагането на процеса по набиране и подбор на персонала на външна фирма, не е нова идея. Предимствата на този подход са свързани с повишаване качеството и надеждността на процеса, възлагането му на екип с доказан опит, възможността работодателя , да бъде освободен изцяло от задължения, касаещи набирането и подбор на човешки ресурси.

Виж повече

Експертна консултация в частта: "Управление на човешките ресурси" - Услугата не се отнася за работодатели, със сключени договори за посреднически услуги с "Медико Инженеринг" ООД.

По своята същност, човешкият ресурс е единствения, който в процеса на своята реализация повишава качеството си, а включен в производственият процес генерира икономически резултат!

Виж повече

Администриране на обяви - Услугата не се отнася за работодатели, със сключени договори за посреднически услуги с "Медико Инженеринг" ООД.

Вече сте наш клиент, регистрирали сте се успешно в платформата за интерактивна комуникация! Публикували сте своя обява и сте осъществили директен контакт с потенциален работник/служител, на който в последствие сте станали работодател. Затрупани с бизнес ангажименти, пропускате да деактивирате пуснатата обява и виждате как електронната Ви поща е затрупана с кандидатури?! Нека Ви помогнем!

Виж повече

Професионално изготвяне на обява за работа, с влючено администриране към нея - Услугата не се отнася за работодатели, със сключени договори за посреднически услуги с "Медико Инженеринг" ООД.

Вече сте наш клиент и сте успешно регистриран в платформата за интерактивна комуникация! Бизнес ангажиментите Ви натежават - нямате никакво свободно време или служител, който да се занимава с потребността Ви от намиране на квалифицирани кадри - в това число с административната дейност по оформяне на длъжностна/и характеристика/и и съответно активиране на обява/и в платформата. Следващата услуга е за Вас!

Виж повече