Централен офис - 0899 834 649 ; Открит офис - 0876870555    vrjobs@abv.bg

Услуги за работодатели

Експертна консултация в частта: "Управление на човешките ресурси" - Услугата не се отнася за работодатели, със сключени договори за посреднически услуги с "Медико Инженеринг" ООД.


По своята същност, човешкият ресурс е единствения, който в процеса на своята реализация повишава качеството си, а включен в производственият процес генерира икономически резултат!

Изпрати запитване Поръчай

Описание

Като работодател, Вие имате не леката задача, да оптимизирате ефективността на персонала си, съобразно стратегическите, производствените и икономическите си цели!

Услугата включва:

  • Запознаване с функционалните стратегии за развитие на човешките ресурси;
  • Организационна култура, мотивиране на персонала;
  • Стимулиране на персонала, чрез въвеждане на методика за определяне на размера на допълнителните възнаграждения в организацията;
  • Експертна консултация, относно реда за назначаване и освобождаване на работници/служители, съгласно Кодекса на труда;
  • Експертна консултация, относно дължимите обезщетения за сметка на работодателя, след прекратяване на трудовоправно взаимоотношение - специфика, съгласно Кодекса на труда и Кодекс за социално осигуряване;
  • Експертна консултация, при възникване на казуси, относно трудовоправни взаимоотношения с служител/работник;
  • Запознаване с актуалните ни обучения, относно квалификация и преквалификация на персонала, с цел увеличаване на конкурентноспособността Ви на папзара на труда.

За членове на КРИБ Враца, услугата е безплатна!