Централен офис - 0899 834 649 ; Открит офис - 0876870555    vrjobs@abv.bg

Услуги за търсещи работа

Професионално изготвяне на кандидатура за работа, с превод на Английски език.


Професионално изготвяне на кандидатура за работа, с превод на Английски език.

Изпрати запитване Поръчай

Описание

Изготвяне на хронологично и функционално "CV - Европейски формат", с акцент върху точната информация, разкриваща Вашия потенциал, мотивационно писмо и придружаващите го документи, удостоверяващи придобити допълнителни професионални квалификации, сертификати и др.

Услугата включва:

  • Първоначален разговор за изясняване на нуждите на търсещия работа;
  • Изготвяне на "CV - Европейски формат", съобразено с предпочитаната нова работна позиция - незаблуждаващо потенциалния работодател - 2 бр. хартиен носител /съответно на български и английски език/;
  • Изготвяне на мотивационно писмо - 2 бр. хартиен носител /съответно на български и английски език/;
  • Копие на съпътстващи документи - по 2бр. на всеки предоставен;
  • Окомплектоване на пакета документи, представляващи кандидатурата Ви за работа . 2бр. /съответно на български и английски език/.