Централен офис - 0899 834 649 ; Открит офис - 0876870555    vrjobs@abv.bg

УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

професионално обучение и образование

Професионална гимназия по транспорт "Коста Петров"

ПГТ "Коста Петров", с. Борован е училище с над 50 годишна история от 1968 година се осъществява прием в специалност „Автотранспортна техника“. Половин век професионално образование и обучение за поколения момичета и момчета, избрали да сбъдват мечтите си.

ПГ по транспорт „Коста Петров” е държавно професионално училище, което приема за обучение ученици след завършено основно образование в следните направления:

Зза учебната 2019/2020 година ПГТ "Коста Петров" обявява прием след VII клас по следните професии и специалности:
• Професия: "Електротехник", специалност: "Електрически машини и апарати";
• Професия: "Помощник – възпитател", специалност: "Помощник - възпитател в отглеждането и възпитанието на деца";
• Професия: "Техник по транспортна техника", специалност: "Автотранспортна техника";
• Професия: "Монтьор на транспортна техника", специалност: "Автотранспортна техника".

Ученически практики

Курсове за квалификация от Професионална гимназия по транспорт "Коста Петров"