0899 834 649    vrjobs@abv.bg

Професионално обучение

ИЗБЕРЕТЕ ПРОФЕСИЯ

Дневен
Самостоятелна
Валидиране

Компютърен техник

Организация: Професионална Гимназия по Ядрена Енергетика "Игор Курчатов" Дата: 20.03.2019

Козлодуй

обл. Враца
Дневен
Самостоятелна
Валидиране

Електротехник

Организация: Професионална Гимназия по Ядрена Енергетика "Игор Курчатов" Дата: 20.03.2019

Козлодуй

обл. Враца

Враца

обл. Враца
Дневен
Индивидуална

СТРОИТЕЛ Специалност: "Армировка и бетон"

Организация: ЦПО към Медико Инженеринг ООД Дата: 08.03.2019

Враца

обл. Враца
Дневен
Индивидуална

СТРОИТЕЛ Специалност: "Кофражи"

Организация: ЦПО към Медико Инженеринг ООД Дата: 08.03.2019

Враца

обл. Враца