Централен офис - 0899 834 649 ; Открит офис - 0876870555    vrjobs@abv.bg

Професионално обучение

ИЗБЕРЕТЕ ПРОФЕСИЯ

ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ Специалност: "Продавач-консултант"

Дата : 18.02.2019
Дневен
Самостоятелна


Оценки при кандидатстване: -Оценката по Български език и литература умножена по три /от НВО/ -Оценката по математика /от НВО/ -Оценката от Свидетелството за завършено основно образование по Български език и литература и География и икономика

Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство

Описание

ПГТР разполага с модернизирана учебна база – три компютърни кабинета, библиотека, фитнес център, ремонтиран физкултурен салон и просторна аула за празници, срещи и семинари. Всички учители имат висше образование, образователно квалификационна степен магистър и редица допълнителни професионални квалификации. Училището предлага настаняване в общежитие. Учениците получават стипендия по успех, стипендия по доход или стипендия за ученици без един или двама родители. Учениците, които пътуват от други населени места ползват безплатен транспорт.

Учениците от ПГТР се реализират изключително успешно на пазара на труда още по време на обучението си, както и продължават образованието си във висши учебни заведения.

Подобни курсове

Други курсове в същия бранш от същото населено място

Враца

обл. Враца
Дневен
Вечерен
Индивидуална

КАСИЕР, Специалност „Касиер”

Организация: ЦПО към Медико Инженеринг ООД Дата: 08.04.2019

Враца

обл. Враца