Централен офис - 0899 834 649 ; Открит офис - 0876870555    vrjobs@abv.bg

УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

професионално обучение и образование

ЦПО към Медико Инженеринг ООД

Обучение и квалификации

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
Лицензия № 2014121127 от 04.06.2014 год., на основание чл. 42, т. 2 от ЗПОО.

Курсове за квалификация от ЦПО към Медико Инженеринг ООД

ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ, Специалност "Продавач-консултант"
Дата: 08.04.2019

КРАНИСТ, Специалност "Подемно - транспортна техника с електрозадвижване"
Дата: 08.04.2019

МАШИНИСТ НА ПАРНИ И ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ, Специалност „Експлоатация на парни и водогрейни съоръжения”
Дата: 08.04.2019

АВТОКРАНИСТ, Специалност "Подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства"
Дата: 08.04.2019

МАШИНИСТ НА КУЛОКРАНОВЕ, Специалност “Подемно - транспортна техника с електрозадвижване“
Дата: 08.04.2019

МАШИНИСТ НА ПОДВИЖНИ РАБОТНИ ПЛОЩАДКИ, Специалност "Подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства"
Дата: 08.04.2019

ВОДАЧ НА МОТОКАР, Специалност "Подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства"
Дата: 08.04.2019

ЗАВАРЧИК, Специалност "Заваряване"
Дата: 08.04.2019

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ, Специалност „Оперативно счетоводство”
Дата: 08.04.2019

КАСИЕР, Специалност „Касиер”
Дата: 08.04.2019

МАШИНИСТ НА ПЪТНО-СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ - багер, грейдер, булдозер, челен товарач и валяк
Дата: 21.02.2019

МОНТЬОР НА АСАНСЬОРИ, Специалност "Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника"
Дата: 08.04.2019

МОНТЬОР НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ, Специалност "Топлоенергетика"
Дата: 08.04.2019

МОНТЬОР НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ, Специалност "Газова техника"
Дата: 08.04.2019

СТРОИТЕЛ, Специалности: "Кофражи; Армировка; Зидария; Мазилка; Облицовки; Тенекеджийство; Дърводелство; Бояджиски работи"
Дата: 08.04.2019

СТРОИТЕЛ-МОНТАЖНИК, Специалности: "Стоманобетонни, Метални конструкции; Сухо строителство; Дограма; Изолации"
Дата: 08.04.2019

ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА, Специалност "Автотранспортна или Пътно-строителна техника"
Дата: 08.04.2019

ПОМОЩНИК В СТРОИТЕЛСТВОТО, Специалност "Основни и довършителни работи"
Дата: 08.04.2019

ПОМОЩНИК ПЪТЕН СТРОИТЕЛ, Специалност "Пътища, магистрали и съоръжения"
Дата: 08.04.2019

РАБОТНИК В ОЗЕЛЕНЯВАНЕТО, Специалност "Озеленяване и цветарство"
Дата: 12.04.2019

ТЕХНИК ПО ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА, Специалност "Подемно - транспортна техника"
Дата: 08.04.2019

ЕЛЕКТРОТЕХНИК, Специалности: "Електрообзавеждане"; "Електрически инсталации"; "Електрически машини"; "Електроенергетика" и "Електродомакинска техника"
Дата: 08.04.2019

ЕЛЕКТРОМОНТЬОР, Специалности: "Електрообзавеждане"; "Електрически инсталации"; "Електрически машини"; "Електроенергетика" и "Електродомакинска техника"
Дата: 08.04.2019

ТЕХНИК ПО КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ, Специалност "Телекомуникационни системи"
Дата: 08.04.2019

МОНТАЖНИК НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ МРЕЖИ, Специалности: "Вътрешни ВиК мрежи" и "Външни ВиК мрежи"
Дата: 08.04.2019

БОЛНОГЛЕДАЧ, Специалност "Здравни грижи"
Дата: 08.04.2019

СОЦОИАЛЕН АСИСТЕНТ, Специалности: "Подпомагане на деца" и "Подпомагане на възрастни"
Дата: 08.04.2019

ТЕХНИК ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ, Специалност "Газова техника"
Дата: 08.04.2019

ШЛОСЕР, Специалност "Шлосерство"
Дата: 08.04.2019

МАШИНЕН ТЕХНИК, Специалност "Машини и системи с ЦПУ"
Дата: 08.04.2019

МАШИНЕН ОПЕРАТОР, Специалности: "Металорежещи машини"; "Машини и съоръжения за заваряване"; "Машини за гореща обработка на металите"
Дата: 08.04.2019

МАШИНЕН МОНТЬОР, Специалности: "Машини и съоръжения в текстилната, обувната и дървообработващата промишленост" и "Машини и съоръжения в металургията"
Дата: 07.04.2019

МОНТЬОР ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА, Специалности: "Автотранспортна техника" и "Пътностроителна техника"
Дата: 08.04.2019

ЕЛЕКТРОМОНТЬОР, Специалност "Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника"
Дата: 07.04.2019

МОНТЬОР НА СЕЛСКОКТОПАНСКА ТЕХНИКА, Специалност "Механизация на селското стопанство"
Дата: 07.04.2019

КАМЕНОДЕЛЕЦ, Специалности: "Каменоделство" и "Декоративни скални облицовки"
Дата: 08.04.2019

ЛЕЯР, Специалност "Леярство"
Дата: 07.04.2019

СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК, Специалност "Строителство и архитектура"
Дата: 07.04.2019

ПЪТЕН СТРОИТЕЛ, Специалност "Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях"
Дата: 07.04.2019

ТЕХНИК СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА, Специалност "Механизация на селското стопанство"
Дата: 07.04.2019

ШИВАЧ, Специалност "Шивачество"
Дата: 07.04.2019

СЕРВИТЬОР-БАРМАН, Специалност "Обслужване на заведения в общественото хранене"
Дата: 08.04.2019

РАБОТНИК В ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ, Специалност "Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения"
Дата: 08.04.2019

ПОСРЕДНИК ТРУДОВА БОРСА, Специалност: "Посредник на трудовата борса"
Дата: 07.04.2019

СЪТРУДНИК СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, Специалност "Социална работа с деца и семейства в риск"
Дата: 08.04.2019