Централен офис - 0899 834 649 ; Открит офис - 0876870555    vrjobs@abv.bg

Професионално обучение

ИЗБЕРЕТЕ ПРОФЕСИЯ

СЕРВИТЬОР-БАРМАН, Специалност "Обслужване на заведения в общественото хранене"

Дата : 08.04.2019
Дневен
Самостоятелна


Входящо минимално образователно равнище: завършено основно образование.

ЦПО към Медико Инженеринг ООД

Описание

Възможности за професионална реализация

Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията "Сервитьор-барман" могат да постъпват на работа на длъжностите:

  • Барман,
  • Главен сервитьор,
  • Обслужващ бюфет/лавка,
  • Салонен управител,
  • Сервитьор и други.

Предлагат се работни места в хотели, заведения за хранене и развлечения, семейни пансиони, къмпинги, клубни хотели, младежки бази за настаняване и други. Съществуват реални възможности за реализация на средните изпълнителски кадри както в България, така и в страните от ЕС.

Възможност за повишаване на професионалната квалификация

Придобилите втора степен на професионална квалификация могат да се обучават по друга специалност от професионално направление "Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг". Повишаването на квалификацията, продължаването на образованието в колежи и университети, независимо от възрастта, е в съответствие със съвременните тенденции за продължаващо обучение през целия живот.