Централен офис - 0899 834 649 ; Открит офис - 0876870555    vrjobs@abv.bg

Общи условия

Общи условия за използване на сайта

Общите условия за ползване 

Уважаеми потребители,

Моля прочетете внимателно Общите условия за ползване на Платформата за интерактивна комуникация JobsInfo.

Изискване за регистрация на потребител

Всяко физическо или юридическо лице, което възнамерява да използва услугите на  на Платформата за интерактивна комуникация JobsInfo трябва да попълнни данните си в регистрационната форма, намираща се на  адрес гр. Враца, ул. Г.С.Раковски №41, като по този начин създава свой потребителски профил.

Чрез създаването на потребителски профил, регистрираното лице:
         1. Придобива потребителско име и парола, с които се идентифицира в платформата JobsInfo
         2. Изразява съгласието си с настоящите Общи условия за ползване на магазина за електронна търговия на.
         3. Доброволно изразява съгласието си за обработване на личните му данни при създаване и управление на профил.

          4. Получава правото да извършва валидни заявки за предоставяне на услуги, предлагани от „КРИБ ВРАЦА“ ООД.

Цена и плащане

Цените на предлагание услуги са в български лева с включен ДДС. Плащането на услугите се извършва в български лева.

Права и задължения

„КРИБ ВРАЦА“ ООД се задължава да предостави услугата в уговорения срок.
„КРИБ ВРАЦА“ ООД се задължава да изпълнява уговорките с клиента с дължимата грижа.
„КРИБ ВРАЦА“ ООД НЕ се задължава да предостави услуга при погрешно въведена информация за контакт.

„КРИБ ВРАЦА“ ООД не носи отговорност за каквото и да е забавяне или невъзможност да изпълни задълженията си, при възникването на обстоятелства извън контрола на „КРИБ ВРАЦА“ ООД.


Защита на личните данни

„КРИБ ВРАЦА“ ООД зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни.

Прочетете Политика за поверителност и защита на личните данни.

Тя е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни.

„КРИБ ВРАЦА“ ООД се задължава да използва личните данни на клиентa единствено и само за целите за целите, за които са получени, според Политиката за Поверителност. Ако клиентът е обявил невярна информация това задължение се счита за невалидно.

„КРИБ ВРАЦА“ ООД се задължава да не разкрива личните данни на клиента на трети лица, освен ако не е получил изрично разрешение от него за това, или информацията трябва да бъде предоставена на съответните власти по силата на българското законодателство.
„КРИБ ВРАЦА“ ООД се задължава да използва личните данни, които ни предоставяте само за следните цели:

  • Обработка на клиентска заявка.
  • Статистически цели, за подобряване работата на платформата.
  • Администриране и обслужване съдържанието на платформата.
  • Ако сте дали съгласието си, да бъдете уведомявани за нови услуги, които биха представлявали интерес за Вас.

Когато създавате потребителски профил ще Ви бъде дадена възможността да изразите съгласието си за получаване на информация от „КРИБ ВРАЦА“ ООД чрез електронна поща, за продукти, промоции и специални оферти.

В случай, че не желаете да получавате каквато и да е обратна информация от „КРИБ ВРАЦА“ ООД, моля направете правилната отметка в определената за целта кутийка на адрес: https://jobs.kribvr.com

Снимки, илюстрации и описания

Публикуваните в този уеб-сайт описания и снимки са за общи информационни цели.

Авторски права

Авторските права върху всички текстове, материали, изображения, картинки, документи, бази данни и друга информация в сайта https://jobs.kribvr.com са собственост на „КРИБ ВРАЦА“ ООД. Съдържанието на страницата е под закрила на "Закона за авторското право и сродните им права" (ЗАПСП). Информацията, материалите, изображенията и текстовете се предоставят от „КРИБ ВРАЦА“ ООД като услуга и потребителите могат да ги използват единствено за лично осведомяване.

Използваните на страницата, търговски марки, фирмени наименования, промишлени дизайни и други обекти на интелектуална собственост са обект на запазени права и защита. Всички права, които не са изрично предоставени на трети лица, са запазени. Всяко копиране, възпроизвеждане или използване по друг начин на материали или части от материали от страницата, освен за лични нетърговски цели, може да се извършва само след изрично писмено разрешение от страна на „КРИБ ВРАЦА“ ООД , при условие че всяко копие на такъв материал трябва да съдържа означение за авторските или другите права на интелектуална собственост.

Авторските права върху материалите, публикувани на Интернет страницата на „КРИБ ВРАЦА“ ООД, са притежание на „КРИБ ВРАЦА“ ООД или на създателя на съответния материал. Всяко непозволено използване на материали, публикувани на страницата води до нарушаване на Закона за авторското право и сродните му права.

Правно регулиране

За всички неуредени въпроси от настоящите Общи условия между „КРИБ ВРАЦА“ ООДи клиента се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.