Централен офис - 0899 834 649 ; Открит офис - 0876870555    vrjobs@abv.bg

Професионално обучение

ИЗБЕРЕТЕ ПРОФЕСИЯ

ГОТВАЧ - специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки"

Дата : 17.02.2019
Валидиране


ПРОФЕСИЯ: ГОТВАЧ СПЕЦИАЛНОСТ: ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ Участва в производството на готварска продукция. Поддържа изискванията за хигиена на работното място. Контролира правилното изразходване на продуктите.

Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство

Описание

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: "Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг"

ПРОФЕСИЯ: ГОТВАЧ

СПЕЦИАЛНОСТ: ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ

Участва в производството на готварска продукция. Поддържа изискванията за хигиена на работното място. Контролира правилното изразходване на продуктите.

Подобни курсове

Други курсове в същия бранш от същото населено място