Централен офис - 0899 834 649 ; Открит офис - 0876870555    vrjobs@abv.bg

Професионално обучение

ИЗБЕРЕТЕ ПРОФЕСИЯ

ШИВАЧ, Специалност "Шивачество"

Дата : 07.04.2019
Дневен
Самостоятелна


Минималното входящо образователно равнище за лица, навършили 16 г., е завършен начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване по реда на Закона за насърчаване на заетостта.

ЦПО към Медико Инженеринг ООД

Описание

Изисквания за входящо квалификационно равнище или професионален опит

За обучение по професията "Шивач" с придобиване на първа степен на професионална квалификация не се изисква предишна професионална квалификация или професионален опит.

За обучение по професията "Шивач" с придобиване на първа степен на професионална квалификация на лица с професионален опит по тази професия се организира надграждащо обучение за усвояване на компетенциите, които лицето не притежава.

Описание на професията

Шивачът съединява на машина предварително скроени детайли на облекла, извършва репарации (скъсява, подгъва) на пола, панталон, рокля, сменя цип на пола и панталон, монтира подсилващи кръпки и декорации.  Изработва основни видове изделия, предназначени за бита - покривки, завеси, спално бельо и др. Изработва различни детайли на облекло (вкл. И с подлепване, напр. яка, колан, деколте, маншети). Извършва ръчни спомагателни шивашки операции – пришива копчета, оформя подгъв, почиства конци, обшива и прорязва илици, извършва влаготоплинна обработка на облеклата и др.

Възможности за продължаване на професионалното обучение

Придобилият първа степен на професионална квалификация по професията "Шивач" може да продължи обучението си за придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията "Оператор в производството на облекло" или на трета степен по професиите "Моделиер-технолог на облекло" или по специалност "Моден дизайн" от професия "Дизайнер" (ако отговаря на изискванията за входящо образователно равнище).

Възможности за професионална реализация

Лицата, придобили първа степен на професионална квалификация по професията "Шивач", могат да постъпват на работа на следните длъжности:

Работник, спомагателни шивашки дейности,

Шивач, мъжко/дамско облекло,

Шивач, драперии/пердета,

Шивач, както и други, включени при актуализирането на НКПД.

Подобни курсове

Други курсове в същия бранш от същото населено място