Централен офис - 0899 834 649 ; Открит офис - 0876870555    vrjobs@abv.bg

Професионално обучение

ИЗБЕРЕТЕ ПРОФЕСИЯ

МАШИНИСТ НА ПАРНИ И ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ, Специалност „Експлоатация на парни и водогрейни съоръжения”

Дата : 08.04.2019
Дневен
Вечерен


Професия „Оператор на парни и водогрейни съоръжения“, код 522050 Специалност „Експлоатация на парни и водогрейни съоръжения”, код 5220501, втора степен на професионална квалификация.

ЦПО към Медико Инженеринг ООД

Описание

Според получената теоретическа и практическа подготовка през време на обучението си лицата могат да придобиват следните подредени по възходящ ред степени на правоспособност за обслужване на котли: 
  • машинист на котли с ниско налягане;
  • машинист на котли с високо налягане III и II степен.