Централен офис - 0899 834 649 ; Открит офис - 0876870555    vrjobs@abv.bg

Професионално обучение

ИЗБЕРЕТЕ ПРОФЕСИЯ

МАШИНИСТ НА ПОДВИЖНИ РАБОТНИ ПЛОЩАДКИ, Специалност "Подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства"

Дата : 08.04.2019
Дневен
Вечерен


Професия „Монтьор на подемно - транспортна техника”, код 525060 Специалност „Подемно - транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства”, код 5250601, втора степен на професионална квалификация.

ЦПО към Медико Инженеринг ООД

Описание

Подвижните работни площадки могат да се управляват само от лица, които са преминали успешно този курс и са придобили правоспособност за упражняване на професията машинист на подвижни работни площадки.

Подобни курсове

Други курсове в същия бранш от същото населено място

Враца

обл. Враца
Дневен
Вечерен
Самостоятелна
Валидиране

ЗАВАРЧИК, Специалност "Заваряване"

Организация: ЦПО към Медико Инженеринг ООД Дата: 08.04.2019

Враца

обл. Враца

Враца

обл. Враца

Враца

обл. Враца

Враца

обл. Враца