Централен офис - 0899 834 649 ; Открит офис - 0876870555    vrjobs@abv.bg

Професионално обучение

ИЗБЕРЕТЕ ПРОФЕСИЯ

МАШИНИСТ НА ПЪТНО-СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ - багер, грейдер, булдозер, челен товарач и валяк

Дата : 21.02.2019
Дневен
Индивидуална


Завършилите курса придобиват правоспособност “Машинист на пътно-строителни машини” и удостоверение по специалността "Монтьор на пътно-строителни машини".

ЦПО към Медико Инженеринг ООД

Описание

Изисквания за входящо минимално образователно равнище:

  • Лица, навършили 16 години - завършен клас от средното образование или завършено средно образование при срок на обучението 1 година (рамкова програма Б);
  • Правоспособност за управление на МПС от категория „В" и „Ткт" съгласно изискванията на Наредба № 37 от 2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение, издадена от министъра на транспорта и съобщенията (ДВ, бр. 82 от 2002 г.);

Правоспособност за машинист на пътностроителни машини съгласно изискванията на Правилника за добиване на правоспособност за машинисти (ДВ, бр. 20 от 1967 г.)

Подобни курсове

Други курсове в същия бранш от същото населено място

Враца

обл. Враца