Централен офис - 0899 834 649 ; Открит офис - 0876870555    vrjobs@abv.bg

Професионално обучение

ИЗБЕРЕТЕ ПРОФЕСИЯ

КРАНИСТ, Специалност "Подемно - транспортна техника с електрозадвижване"

Дата : 08.04.2019
Дневен
Вечерен


Професия „Монтьор на подемно - транспортна техника”, код 525060 Специалност „Подемно - транспортна техника с електрозадвижване”, код 5250602, трета степен на професионална квалификация.

ЦПО към Медико Инженеринг ООД

Описание

ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ТОВАРОПОДЕМНИ КРАНОВЕ

1. машинист на мостови и козлови кранове:
а) I степен - за кранове с товароподемност над 40 тона;
б) II степен - за кранове с товароподемност до 40 тона;

2. машинист на портални кранове:
а) I степен - за кранове с товароподемност над 40 тона;
б) II степен - за кранове с товароподемност до 40 тона;

Подобни курсове

Други курсове в същия бранш от същото населено място

Дневен
Вечерен
Самостоятелна
Валидиране

ЗАВАРЧИК, Специалност "Заваряване"

Организация: ЦПО към Медико Инженеринг ООД Дата: 08.04.2019

Враца

обл. Враца

Враца

обл. Враца

Враца

обл. Враца
Дневен
Самостоятелна

ШЛОСЕР, Специалност "Шлосерство"

Организация: ЦПО към Медико Инженеринг ООД Дата: 08.04.2019

Враца

обл. Враца

Враца

обл. Враца