Централен офис - 0899 834 649 ; Открит офис - 0876870555    vrjobs@abv.bg

Професионално обучение

ИЗБЕРЕТЕ ПРОФЕСИЯ

ЗАВАРЧИК, Специалност "Заваряване"

Дата : 08.04.2019
Дневен
Вечерен
Самостоятелна
Валидиране


Правоспособност „заварчик на ъглови шевове“ по един от процесите (ръчно електродъгово заваряване с обмазан електрод, заваряване в защитна газова среда с топящ се електрод, заваряване в защитна газова среда с нетопящ сe волфрамов електрод).

ЦПО към Медико Инженеринг ООД

Описание

Обучение по професията „Заварчик“ с придобиване на първа степен на професионална квалификация може да се осъществява само ако кандидатите са навършили 16 г.

За обучение по професията „Заварчик“ с придобиване на първа степен на професионална квалификация не се изисква предишна професионална квалификация или професионален опит.

За обучение по професията „Заварчик“ с придобиване на първа степен на професионална квалификация на лица с професионален опит по тази професия се организира надграждащо обучение за усвояване на компетенциите.

Всеки обучаван да може да придобие І-ва степен на правоспособност по заваряване „заварчик на ъглови шевове“ по един от заваръчните процеси:

# Заварчик на ъглови шевове МИГ/МАГ /електродъгово заваряване в защитна газова среда с топящ се електрод/;

# Заварчик на ъглови шевове РЕДЗ ръчно електродъгово заваряване с обмазан електрод;

# Заварчик на ъглови шевове ВИГ /електродъгово заваряване в защитна газова среда с нетопящ се е електрод/.

Подобни курсове

Други курсове в същия бранш от същото населено място

Дневен
Самостоятелна

ШЛОСЕР, Специалност "Шлосерство"

Организация: ЦПО към Медико Инженеринг ООД Дата: 08.04.2019

Враца

обл. Враца