Централен офис - 0899 834 649 ; Открит офис - 0876870555    vrjobs@abv.bg

Професионално обучение

ИЗБЕРЕТЕ ПРОФЕСИЯ

Курс Електротехник – дистанционно обучение

Дата : 13.07.2022
Дистанционна


Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност “ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ”

Център за професионално обучение Партньори КС

Описание

Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност “ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ”

 

Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. За работещите по професията без документ, но с опит по специалността, организираме интензивни, персонални и гъвкави програми за обучение, съобразени с възможностите на кандидатите. За курсисти без опит по специалността практиката се провежда в реална работна среда - на работното място или в база на ЦПО.

  • Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време. 
    • Обучавате се без да се откъсвате от работа. 

Завършеното професионално обучение се удостоверява с:

  1.  ДЪРЖАВНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ по образец 3-37 на МОН с международна валидност – завършване на професионалното обучение по част от професия Цена на курса за самостоятелна форма на обучение  с включени учебни помагала, учебна документация, Удостоверение - 400,00 лева. 

 

ИЛИ

 

  1.  ДЪРЖАВНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с международна валидност - Представлява най-висшата степен документ за всяка професия.

Цена на курса с включени учебни материали, учебна документация, държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ - 650,00 лева 

 

Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се  посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа

След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Електротехник, Техник по поддръжката, Техник по инсталиране на алармени системи

 

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучение лицензия № 200912798

Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.

 

За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031,  0877380013

http://cpopartners.bg/